HEM      KURSER      THE CRANIAL OSTEOPATHY CONCEPT


VÄLKOMMEN TILL KURSEN !!!

I

KRANIAL OSTEOPATI KONCEPTET

 

Kursen består av:

3 moduler  á 32 studietimmar på varje modul, total studietid – 96 timmar.

 

 

 

KURSLEDARE:  MARCIN POCHOJKA (mba)- FYSIOTERAPEUT,

HÖGKVALICIERAD MANUELL TERAPEUT ENLIGT PLAATSMANSKONCEPTET, EXPERT INOM UPLEDGERS KRANIOSAKRAL TERAPI OCH OSTEOPATI.

UNIVERSITETSLEKTOR, TRÄNARE OCH ARRANGÖR AV SEMINARIER FÖR FYSIOTERAPEUTER

 

 

 

TERMINER:

Modul I –14-17.04.2016 LUND, 

5-8.05.2016 (plats informeras senare)

Modul II – 16-19.06.2016 LUND

Modul III – Januari 2017 LUND

 

 

Kursen är utformad för: fysioterapeuter, högskolestuderande, psykologer, massörer samt läkare

 

 

 

Max 20 personer !!!

 

Efter varje modul,  är deltagarna redo att arbeta ensamma med deras individuella patienter. Varje följande steg ger dem nya redskap och möjligheter att utvidga deras terapeutiska behandlingar.

 

 

Plats:

Lunds Livstil och Hälsocenter

Öresundvägen 17

22 764 LUND

 
 OSTEOPATI

 


Osteopati är ett system där människan betraktas ur en biopsykosocial synvinkel, ett system som står fast underlaget skapat av dess grundare Andrew Taylor Still. Kroppen är en helhet och varje ändring inom en given struktur eller funktion ller för hela organismen som en oskiljaktig helhet. Osteopati ger möjligheten att betrakta människokroppen som en helhet och visar att en ingående iakttagning av patienten, noggrann undersökning och genomtänkt behandling, ger varaktiga och mätbara resultat i behandlingsprocessen.

 

Vad vi botar med hjälp av osteopati:

· Trauma

· Diskopati

· Ischias, brachialgia, femoralgia

· Förslitnings- och belastningsskador

· Huvudvärk, yrsel, susningar i öronen

· Ryggvärk

· Muskel- och skelettvärk

· Fel i kroppsställning

· Överspänningar och stress

· Kronisk ttthet och koncentrationsbesvär

· mnlöshet

· Mensvärk

· Magvärk och problem med matspjälkning

· Urologgynekologiska problem, t.ex. inflammationurinblåsan, inkontinens osv.

· Postkirurgiska tillstånd

· Domningar i extremiteterna

· Nedsatt prestationsförmåga, andningsbesvär


KRANIOSAKRAL TERAPI

 

 

Kraniosakral terapi är en av de fyra former av manuell terapi som har ackrediterats av Världshälsoorganisationen, och som bidrar till att besvär avtar tagligt eller t.o.m. helt försvinner. Ofta redan efter den första behandlingen.

 

Vad vi botar med kraniosakral terapi:

 

· Huvudvärk och yrsel, migrän, problem med syn och hörsel, återkommandöroninflammation hos barn och vuxna, bileinflammation, spänningar och värk kåkleden, käkledsbesvär, bettfel

· Värk i ryggen och ryggraden, inflammerade nervrötter, ischias, skolios, smärtsam spänning i axlarna, olycksrelaterad trauma

· Psykoser, autism, koncentrationsvårigheter,  identitetstörningar hos barn och vuxna, stress, depression, dyslexi, problem med inlärning

· Korrigering av bettfel, tandställning

· bihåleinflammation

 

Övrig verkan av kraniosakral terapi:

 

· Den har en lugnande verkan och förbättrar kroppens funktion

· Fördjupar andningen hos astmatiker

· Undanröjer oidentifierad magvärk

· Förbättrar cirkulationen, det lymfatiska systemets funktion