HEM      ERBJUDANDE      REHABTEJP
Kinesio taping/Rehabtejp
 Ibland behöver kroppen lite hjälp. Med kinesiotejp kan skador läka upp till dubbelt så fort.
Kinesio taping (även kallad rehabtejp) används av såväl elitidrottare, motionärer och vanliga människor med smärtproblem. 
 
 Kinesiotapen lindrar smärta och underlättar lymfdränage genom att mikroskopiskt lyfta huden. Detta minskar    tryck och irritation på nervändar och smärtreceptorer, ökar blodcirkulationen, förbättrar syresättningen och tillförseln av näringsämnen samt ökar borttransporten av slaggprodukter. 
 Kroppens egen läkningsprocess påskyndas och smärtan minskar/försvinnerstabilitet samtidigt som
 Kinesiotapen ger stöd och den inte inskränker på rörligheten.


Jag rekommenderar original rehabtejp Dr Kenzo Kase