HEM      ERBJUDANDE      MASSAGE
Massage...
  • ... ökar blodcirkulationen i musklerna och motverkar stelhet och värk!
  • sänker stressnivån i kroppen så du kan hantera stressituationer lättar
  • ökar medvetenheten om din kropp, hur den är byggd och vilket underhåll den behöver
  • frisätter hormonet oxytocin som aktiverar kroppens "lugn och ro" system, som är en motpol till "kamp och flykt" -systemet
  • klassisk massage ges direkt på huden med massageolja. Oljan tas upp av huden så du behöver inte duscha efteråt

i samband med behandlingen kan vi ge råd om hur spänningar och värk kan lindras och avhjälpas med fysisk aktivitet, stretch och avspänning


Kom 5 min innan behandlingens start för att fylla i en hälsodeklaration.