HEM      THE CRANIAL OSTEOPATHY CONCEPT      KURSFÖRLOPP

Kursförlopp:

 

Schema  för dag 1 till 4:

 

08.00 – 10.00

Introduktion

Föredrag teori

 

10.00 – 10.30

Kaffe (inkl. i priset)

 

10.00 – 13.00

Föredrag teori

 

13.00 – 14.00

Lunch (inkl. i priset)

 

14.00 – 17.30

Praktik och teori