HEM      THE CRANIAL OSTEOPATHY CONCEPT      INFORMATION OM KURSEN


KRANIAL OSTEOPATI KONCEPTET KURS 

 3 MODULER / 4 DAGAR                                                                         MODUL I / 32 timmar

Kursen innehåller:


- Palpation

- Kroppens tre rytmer – hjärtpuls, andningstakt och ren kraniosakral rytm

- Fascia som ett kroppsomfattande system

- Membransystemet – tekniker för att låsa upp bäckenmembranen,

mellangärdet

- Flexion och extension av den kraniosakrala vätskan

- Induktion av vilopunkten

- Energistyrning

- Det kraniosakrala systemet som ett halvöppet hydrauliskt system

- Det lodräta och transversella intrakraniella membransystemet

- Skillnaden mellan membran- och skelettrelaterade restriktioner

- Traktion i det kraniosakrala systemet

- Traktion ur kraniosakral synvinkel – frontal lyft

- Tekniken vid lyft av tinningbenen

- Tekniken vid kompression och dekompression av kilbenet

- Biaxial mobilisering av tinningben; tekniken

- Undersökning av hjärnhinnorna; traktion

- Käkledet – funktion, neurologi, behandling

- 10-stegs protokollet

 

 

 MODUL II / 32 timmar

 Kursen innehåller:


- Kraniala dysfunktioner - behandling

- Dysfunktioner i hårda gommen - behandling

- Dysfunktioner i käkledet - behandling

- Utvärdering av kroppen som helhet – Whole Body Evaluation

- Cirkelteknik - Arching

- Rörlighet hos fascian – Fascial Glide

- Påverkade segment - Facilitated Segments

- Energicyst – Energy Cyst

- Signifikansdetektor – (S.D.) Significance Detectors

- Lokal vävnadsavspänning – Regional Tissue Release (RTR)

- Översikt över terapins principer inklusive Somato Emotional Release®


 

 MODUL III / 32 timmar

Kursen innehåller:

- Fördjupning i arbetsfilosofin inom kranial medicin

- ”Inre läkaren” - konceptet

- Arbete med uttrycksvägen

- Vävnadsminne - konceptet

- En dialog – Somato Emotional Release®

- Avbildning

- Vectoring

- Arbete med chakror

- meridianer

- Fördjupning i kunskapen om bukhålan


 

                                                                       THE CRANIAL OSTEOPHATY CONCEPT


Modul I 14-17.04.2016 Lund


Totalpris: 4600 kr


Betald innan 15.03.2016 specialpris 4500 kr


Om du vill garanteras en plats på kursen krävs 500 kr i handpenning senast den 1.04.2016


Du har också möjligheten att avbetala i tre omgångar:

15/2 500:- , 15/3 2.000:- , samt resterande belopp  2.100:- vid kursstart.


Du kan spara 500 kr om du även betalar för modul II. 

Varje person som genomför modul I + II får 15% rabatt på modul III.

 

Inbetalning sker till: FYSIOTERAPI OLIMB-REHAB

Handelsbanken BankGiro : 796-2905 , märk inbetalningen med: Kurs

modul I + namn

 

Plats: Lunds Livsstil & Hälsocenter AB, Öresundsvägen 17, 227 64 Lund

 

Arrangör: Fysioterapi OLIMB-REHAB Monika Cegielska

Telefonnummer: 0 762 62 83 62


KURSLEDARE:  : mba. Marcin Pochojka